12

Lektion : Flaggkunskap

Författare: Fredrik Nilsson
Datum: 12 mars 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Med hjälp av denna stencil får dina elver en inblick i varför ländernas flaggor ser olika ut beroende på var i världen landet ligger. De får även rita egna flaggor.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.