23

Lektion : checklista vid berättelse

Författare: Annika Lundgren
Datum: 28 februari 2019
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

En lista för att eleven själv ska kunna kontrollera att de har fått med det de behöver i sin text.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.