13

Lektion : Faktatexter om planeter

Författare: Anna Käll rossakanin
Datum: 26 februari
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Mina elever gör grupparbeten om planeter. Hade grupper på ca.3-2 elever i varje grupp.

Utifrån faktatexterna skulle eleverna plocka ut fakta och göra en punktlista som sätts på ett kollage som sedan presenteras för klassen.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.