9

Lektion : Orddomino

Författare: Cathrine Ottosson
Datum: 26 februari
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år F–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Träna ordkunskap, läsning och strukturerat tänkande med dessa "dominobrickor". Klipp ut och laminera dem gärna.

Orddominot fungerar som en läslänga där bild ska passas till rätt ord. Läslängor tar ofta stor plats på bordet eller så får eleven läsa vissa ord upp-och-ner (beroende på hur läslängan läggs). Här gäller det istället att följa pilarnas riktning. Har man lagt rätt så får alla bilderna plats inom en inte alltför stor kvadrat (se foto).

Om det blir för svårt att bara se bilden och sedan försöka läsa sig till rätt ord så finns det ett blad med en tabell där både bilder och ord finns med.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.