2

Lektion : 1800-tals debatt

Författare: Eva Olausson
Datum: 22 februari 2019
Ämnen: HUM/SAM, Historia, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Rollspel

Beskrivning

Eleverna förbereder sig för en debatt där de ska ta på sig rollen av en 1800-tals konservativ, socialist eller liberalist med dennes värderingar och människosyn.  De ska göra efterforskningar kring tre olika moderna ämnen och vara beredd att debattera för sin 1800-tals syn på dessa frågor.      

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.