Lektion : Utbildning för en bättre värld

Sponsor: World’s Children’s Prize
Datum: 20 februari
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift, frågor, fördjupning, värderingsövningar, rollspel

Beskrivning

 

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största utbildning för barn om allas lika värde, barnkonventionen och mänskliga rättigheter, demokrati och global hållbar utveckling.

 

Varje år deltar 30 000 elever i Sverige, två miljoner i världen i programmet, som kan anpassas till och integreras i din undervisning (främst skolår 4–9). Innehållet lämpar sig väl för ett ämnesövergripande upplägg men kan också användas i enskilda ämnen som SO och svenska, och där bidra till att uppfylla mål i läro-och kursplaner.

 

Demokrati i praktiken

En av höjdpunkterna är en global världsomröstning där elever anordnar valdagar på sina skolor, röstar på sina barnrättshjältar och lär sig om demokrati i praktiken.

 

Besök en valdag i virtual reality

 

Startpaket med upplevelser

WCP-programmet bygger på de upplevelser som eleverna får av att ta del av barnrättshjältars och barns livshistorier, i berättelser, bild och film. Där ingår läromedlet Globen (132 s.) som utöver berättelser om barn och barnrättshjältar innehåller fakta kring barnkonventionen, mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling ur ett barnperspektiv. Kopplat till konkreta övningar och lektionsförslag ökar det dina elevers förståelse och empati för andra, samt stärker kunskap och förmåga till inlevelse kring:

✲ Alla människors lika värde

✲ Barnkonventionen

✲ FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

✲ Att demokrati fungerar och ständigt måste försvaras

✲ FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030

✲ Hur alla kan bidra till att motverka fattigdom, orättvisor och miljöhot

Ladda ner startpaketet här på lektion.se 

Du kan också få ett startpaket med tryckt Globen, lärarhandledning och faktablad om barnets rättigheter i Sverige, genom att fylla i beställningsformuläret på denna sida

 

Lär om de globala målen

I det pedagogiska programmet ingår flera delmoment som stärker kunskap kring FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bl.a. samarbetar WCP med Sveriges Olympiska Kommitté. Under 2019 – 2020 kan er skola t.ex. få besök av en svensk olympier som berättar om de globala målen kopplat till olympiska värderingar, och om WCP-programmet.

 

 

 


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.