2

Lektion : Samhällskunskap - Nyheter

Författare: Linnea Argårds
Datum: 22 februari 2019
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Tacksam uppgift att göra med elever efter att ni tittat på lokala nyheter och rikstäckande nyheter tillsammans några gånger och diskuterat/analyserat olika nyheter tillsammans i helklass/grupp. 

Passar åk 7-9, kan göras flera gånger med flera olika nyheter. Passar elever med olika förutsättningar och som befinner sig på olika nivåer. Man kan göra en enkel, ganska kort och grundläggande analys, men uppgiften öppnar även upp för att man ska kunna skriva långt och göra djupare analyser. 

 

// Linnea

lärare på centralt skolstöd Örebro    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.