9

Lektion : Mind maps texttyper

Författare: Emma Bohre Nordmark
Datum: 11 februari
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Mind maps

Beskrivning

Detta är mind maps med olika textyper. Bra att träna på inför NP.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.