3

Lektion : Beredskapstiden, Andra Världskriget

Författare: Torbjörn Wahlen
Datum: 6 februari 2019
Ämnen: SV/SO, Historia, SO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En PPT om Sverige under Andra Världskriget    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.