14

Lektion : Sport - läsförståelse

Författare: Pia Mattsson
Datum: 4 februari 2019
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En läsförståelse ursprungligen gjord för klass två i samband med sommar-OS. Tolv sportgrenar beskrivs med lätta meningar och man ska dra streck mellan förklaring och rätt sport. 
Längst ner ska man rita två sportgrenar och skriva vilka man ritat.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.