22

Lektion : Faktatext om tyngdkraft och jämvikt

Författare: Beatrice Larsson
Datum: 30 januari 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Faktatext med frågor

Beskrivning

Faktatexter med tillhörande frågor, på två olika nivåer.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.