8

Lektion : Jag följer dig - sociala medier och lärande

Författare: Frida Lindblom
Datum: 21 januari 2019
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Hur kan man vara säker på nätet?

Lektionen handlar om digital säkerhet och om integritet. Eleverna ges möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.