15

Lektion : Debate questions

Författare: Emelie Gunnstedt
Datum: 10 januari 2019
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Eleverna får debattera med varandra utifrån frågedokumentet.

Bra som muntlig övning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.