8

Lektion : Resonemangskedja, instruktion, exempel, med betygsnivåer

Författare: Pernilla Kans
Datum: 2 januari 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

En resonemangskedja som visar olika steg i resonemang och hur eleverna kan utveckla sitt resonemang från E - till C till A nivå. 
Annan uppladdning finns på tom resonemangskedja.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.