12

Lektion : Tsunami - källkritik

Författare: Pernilla Kans
Datum: 2 januari
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

En uppgift där eleverna får träna sig på att resonera kring källor utifrån ämnet Tsunami - Geografi. Bedömning kring E, C och A- nivå.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.