3

Lektion : Visualisering över Europas befolkning

Författare: Pernilla Kans
Datum: 2 januari 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En uppgift som kan kopplas till geografiboken "Koll på Europa" där eleverna ska rita ett tätbefolkat eller glesbefolkat område och visa att de förstår begreppen.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.