6

Lektion : Spår, arv från Stormaktstiden (1600-tal)

Författare: Pernilla Kans
Datum: 2 januari 2019
Ämnen: SV/SO, Historia, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En uppgift där eleverna ska dra streck från rätt bild till rätt spår och arv.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.