Lektion : Globala målen

Sponsor: UNICEF Sverige
Datum: 19 december 2018
Ämnen: NV/MA, Biologi, Kemi
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

År 2016 enades världens politiska ledare om Agenda 2030 och om 17 globala mål som ska vara uppnådda till 2030. Syftet med målen är att de ska bidra till en miljömässig, ekonomisk och social hållbar utveckling och gäller för alla världens länder. Målen är integrerade med varandra och utgör en helhet.

 

I vårt lektionsmaterial lär ni er mer om vad de globala målen betyder för alla världens länder och för Sverige. Målen har starka kopplingar till barnkonventionen och utgör en viktig del i arbetet för att stärka barns rättigheter världen över. Materialet är gratis och innehåller färdiga lektionsupplägg. Det består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv.  Läs mer på: https://unicef.se/g/1rao    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.