10

Lektion : Grundläggande interpunktion och styckeindelning

Författare: Theres Farcher
Datum: 21 december 2018
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Som repetition i svenska och sva 1 på gymnasiet. Bra som start på terminen för att visa förväntningarna på hanteringen av interpunktion och styckeindelning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.