2

Lektion : Wonder Woman - Expertgruppsarbete - Sammanställa fakta/information

Författare: Carola Arvidsson
Datum: 4 december 2018
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsområdet utgår från filmen Wonderwoman som kombineras med ett expertgruppsarbet. Till detta behöver eleverna kunna sammanställa fakta/informatiion. 

 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.