24

Lektion : Skriva till bilder: adjektiv

Författare: Monica Holgersson
Datum: 30 november 2018
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett arbetsblad där eleverna tränar adjektiv genom att beskriva en bild.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.