14

Lektion : Meningar

Författare: Matilda Brisenheim
Datum: 29 november 2018
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna ska identifiera vilka av meningarna som är korrekta och vilka som inte är det. De som inte är korrekta kan sakna punkt, stor bokstav, frågetecken, mellanrum eller ha versaler i mitten på meningen. Detta tränar eleverna i förståelsen kring hur en mening ska utformas. Meningarna består av lättare ord samt ordbilder.

Filen är en pptx men arbetsbladet är i A4 format, så det är lätt att skriva ut.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.