2

Lektion : Word Scramble Första världskriget

Författare: Ola Bustad
Datum: 21 november 2018
Ämnen: SV/SO, Historia, SO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Kunskapstest

Beskrivning

Hitta centrala begrepp för första världskriget och förklara dem genom att finna svaren i antingen kurslitteraturen eller via dator/telefon/platta     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.