6

Lektion : Thanksgiving - PowerPoint Presentation

Författare: Emelie Gunnstedt
Datum: 6 november 2018
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En presentation om högtiden thanksgiving.

Språket kan vara för svårt för vissa elever, så den bör med fördel genomföras i helklass där läraren kan förklara svåra ord.

Faktan är hämtad från diverse källor som finns hänvisade längst bak i presentationen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.