6

Lektion : Tirar un dado

Författare: Angelica Foksröd
Datum: 6 november 2018
Ämnen: Språk, Spanska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

En övning för att träna på verb och verbböjningar. En tärning behövs, det finns tips på en digital tärning i materialet.

Det finns för regelbunda verb, oregelbundna verb, diftongerade verb och reflexiva verb. Till varje sort finns en verbnyckel, den kan man välja själv om man vill lämna till eleverna eller inte. Jag har med den som hjälp till eventuella vikarier, men tanken är väl att eleverna ska klara övningen utan.

Det finns också en "tom" version där man kan välja själv vilka verb man vill träna på.

Jag har läst igenom flera gånger men hittar ni några stavfel eller annat märkligt så säg gärna till. Gracias!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.