29

Lektion : Interview your friend

Författare: Eileen Tadi
Datum: 6 november 2018
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Denna mall är bra att använda om eleverna ska intervjua varandra muntligt och skriftligt, tanken är att de sedan ska använda den 3e sidan som utrymme för tankekarta! Där får de samla in all fakta men även träna på att göra en tankekarta. Detta kan ju givetvis undvikas om så önskas. 

Slutligen ska eleverna sedan skriva rent i form av en text på sin dator eller för hand, som sedan redovisas! 

I mitt fall har jag valt att eleverna ska undvika att säga namnet på personen och beskriva mer så att resten av klassen sedan kan gissa sig fram! 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.