7

Lektion : Introduktion till SO

Författare: Elin Ekblom
Datum: 15 oktober 2018
Ämnen: SV/SO, Geografi, Historia, Religion
År: Grundskola år 4–5
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

 

En kort genomgån av vad SO ämnet innehåller och varför SO är bra. 

En kort genomgång på Målen för SO och Hur det centrala innehållet kan delas upp i år 4 och 5 i de fyra SO ämnena     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.