5

Lektion : faktatext

Författare: Elisabeth Lundström
Datum: 15 oktober 2018
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 2–3
Lektionstyp: Svenska

Beskrivning

Söka fakta och skriva faktatext på dator    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.