14

Lektion : Buildings

Författare: Elin Eriksson
Datum: 8 oktober 2018
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 5–6
Lektionstyp: Stencil

Beskrivning

Stencil som övar läsförståelse samt ordförståelse.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.