19

Lektion : Arbetsblad sinnen (The Game)

Författare: Fredrik Ekman
Datum: 8 oktober 2018
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 2–5
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett arbetsblad om sinnen som är framtaget för att passa till avsnitt fem av tv-serien The Game. Innehåller flertalet ord i programmet som direkt relaterar till olika sinnen. Kan självklart även användas fristående, exempelvis som del av ett tema om sinnen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.