15

Lektion : Arbetsblad djur (The Game)

Författare: Fredrik Ekman
Datum: 27 september 2018
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 2–5
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett arbetsblad om djur som är framtaget för att passa till avsnitt fyra av tv-serien The Game. Kan användas som förarbete, repetition, under programmet eller som läxförhör. Kan självklart även användas fristående, exempelvis som del av ett tema om djur.

Täcker in flertalet av de djur som nämns i programmet; ett par undantag är "hamster" och "bug".    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.