7

Lektion : Större än, mindre än, lika med

Författare: Cecilia Cronqvist
Datum: 27 september 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna ska skriva <, >, = på rätt ställen. Talen är allt från ental till tusental.

Mina elever fick den i läxa efter vi arbetat med positionssystemet och symbolerna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.