Lektion : Lättläst om arbetslivet

Sponsor: Arena Skolinformation
Datum: 4 september 2018
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska, HUM/SAM, Samhällskunskap, Övrigt, Studievägledning
År: Gymnasiet
Lektionstyp: enskilt arbete, i grupp eller helklass,SFI

Beskrivning

lektion.se Lättläst om arbetslivet lektionsbild

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie – och yrkesvägledning och tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI men är också användbar för elever på gymnasiet som har behov av lättlästa texter.

 

Materialets innehåll De fyra kapitlen kan användas enskilt eller i sin helhet och lyfter hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, vardagliga situationer i arbetslivet, lagar och avtal, hur lön sätts och definierar vad arbetsmiljö är.

I tillhörande lärarhandledning hittas en bredd av övningar och frågor att använda i undervisningen. Övningarna är både grammatik, ordkunskap och dialog, Frågorna är både av faktakaraktär och diskussion där svaren utgår från elevernas egna tidigare erfarenheter.    

Visa

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.