3

Lektion : Go Ask Alice - Improve your reading skills

Författare: Anna Köhler (fd Ljungquist)
Datum: 27 augusti 2018
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Information till pedagogen

Detta är ett gigantiskt material med massor med övningar till boken. Plocka ut valda delar till respektive elev. Vissa elever behöver färre meningar att kämpa med, vissa fungerar bäst med ”fylleri”-övningar medan andra behöver mer utmaningar som fria översättningar. Ta inte övningarna rakt av, utan anpassa dem efter grupp och individ. Lämna inte ut detta som ett enda stort häfte! Då kraschar de stackars ungdomarna… Tänk dessutom på behovet av variation. Jobba med vissa typer av övningar en vecka och en annan typ nästa vecka. Plocka och variera från en lektion till en annan!

Detta arbetsmaterial är uppbyggt på ”repetition är kunskapens moder”-tanke. Därför återkommer samma ord om och om igen i flera olika övningar (OBS! Vad gäller korsorden, som skapats på http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp så blir siffrorna i rutorna ofta otydliga, så skriv gärna till dessa för hand i korsordet innan du kopierar upp). Dessutom får de träna på orden i meningar som de ska förstå sig på (förklaringar/beskrivningar).

Steg 1: De bekantar sig med orden innan de har dem i läxa genom att arbeta med task (A) och task (B).

Steg 2: De läser på läxan hemma: de olika avsnitten är upplagt utifrån att vi ska läsa boken under en 10-veckorsperiod. Dock har jag delat in det ytterligare en gång (del a och del b), för att ha fler ”göra”-uppgifter för de som kan mer. På första sidan finns länkar till glosor (på glosor.eu) som jag plockat ut och som detta arbetsmaterial grundar sig på. De pluggar glosor + får stencil med vissa meningar från boken där dessa glosor finns (kopiera gärna upp dessa meningar att ta hem: task (C)).

Det finns förstås många fler ord att arbeta med i dessa böcker, men eftersom jag just nu har en relativt svag årskurs 8, har jag valt att plocka ut ett mindre avancerat basordsförråd.

Steg 3: Tillbaka i skolan jobbar de kognitivt med sin English peer: läs meningarna högt och översätt dem till svenska.

Steg 4: Denna lektion läser vi också de kapitel som är aktuella (tyst själv, högt tillsammans, högt i grupp), alternativt lyssnar på ljudboken. Variera!

Steg 5: Slutligen denna lektion arbetar de med övriga övningar som finns kvar här. Men som sagt tidigare: plocka ut olika övningar till olika veckor så att det passar gruppen och så att det blir variation!

(Utöver detta arbetsmaterial kring ordförråd har vi också litteratur-diskussioner kring boken i mindre grupper).

Ett av målen med denna kurs är att sätta fokus på en ”översättares jobb”. Att förstå att detta är ett möjligt jobb i framtiden för den som är intresserad av språk. I facit (sist i dokumentet) finns översättningar från böckerna som är översatta till svenska. Det kan t ex vara meningen ”Tom is a handsome, likable, extremely young guy.” som blivit översatt till ”Tom är en snygg, trevlig femtonåring.”. Alltså inte ordagrannt översatt. Därför är ”The Key” också satt inom citattecken här. På så sätt kommer vi också att diskutera en översättares jobb och hens val. Vad är fördelar respektive nackdelar med att översätta på ett eller annat sätt? I slutändan hoppas jag få besök av en översättare. I slutet ska de sedan få jobba som översättare själva genom att översätta en barnbok som de läste när de var små (från svenska till engelska).

PS 1. Hjälp mig! Jag har nu klipp och klistrat fram och tillbaka under många veckors tid. Sannolikheten att något har blivit fel eller tokigt är hög. Jag har säkert snubblat på tangenterna många gånger… Så jag är tacksam om ni hör av er när ni hittar felaktigheter, så att jag kan gå in och justera dem!

Sidor som hänvisas till i boken är den engelska upplagan tryckt 2011 av Arrow books.

PS 2. Se även liknande material jag har lagt ut till boken ”Hatchet”.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.