12

Lektion : Instruktionstest - enkelt

Författare: Tove Norkvist
Datum: 6 augusti
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Test

Beskrivning

Ett enklare instruktionstest liknande det klassiska. Eleven läser igenom arket med instruktioner. första punkten talar om att alla instruktioner ska läsas innan eleven gör något. Sista punkten talar om att endast instruktion 1 och 2 ska göras. Däremellan finns instruktioner som eleven ej ska göra men detta missas ofta.

 

Test för att se om de läser instruktionerna. Bra inför nationella prov och liknande. Eleverna kan förstå vikten av att noga förstå instruktionerna innan de börjar skriva.

Lättare språk och färre instruktioner för att bättre passa SFI/SVA - undervisning.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.