5

Lektion : Tidsadverbial

Författare: Liana Papadopoulou
Datum: 27 juni 2018
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Förklaring och arbetsuppgift

Beskrivning

Nutid, dåtid, framtid


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.