7

Lektion : Årstiderna, liten sammanställning

Författare: Karin Örnholmer
Datum: 14 juni 2018
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år 1–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En uppgift att använda nu i slutet av terminen för att summera arbetet med årstiderna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.