12

Lektion : Stavning sch-ljud

Författare: Jenny Torgerson
Datum: 8 juni 2018
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Jag gjorde en tabell för eleverna då de önskade hjälp för att lära sig stava svåra ord i svenska - alla våra sch-ljud.

De två spalterna längst till höger är grönmarkerade på grund av att vokalerna där styr huruvida "k" exempelvis uttalas som "kaka" eller "känna", likaså "sk" --> "ska" eller "skynda".

Eleverna har tyckt att det varit bra att vi tillsammans har fyllt på ord under respektive stavning.

Vid vissa tillfällen har eleverna fått hitta ord med de olika stavningarna på egen hand och så har vi pratat om dem efteråt. 

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.