5

Lektion : fruktsallad med sommartema

Författare: Johanna Simonen
Datum: 31 maj 2018
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Interaktiva övningar

Beskrivning

Fruktsallad: En rolig aktivitet där man tränar ordklasser eller annan grammatik. Leken kan modifieras till eget behov och användas i all språkundervisning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.