7

Lektion : En jämlik värld?

Författare: Charlotte Lindekrantz
Datum: 4 maj 2018
Senast uppdaterad: 4 maj 2018
Ämnen: SV/SO, Geografi, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En uppgift där eleverna får träna på att resonera kring orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor, samt ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. 

Innan uppgiften har vi läst och pratat om olika levnadsvillkor. Jag har bland annat använt mig av PULS Geografi Europa.

Koppling till LGR11

"Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras."    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.