13

Lektion : Multiplikationsmemory 1-10

Författare: Lena Harker
Datum: 9 april 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 1–6
Lektionstyp: Paruppgift eller i liten grupp

Beskrivning

Multiplikationsmemory tabellerna 1-10, med faktorer på ett kort och produkten på ett annat. Matcha ex. 3x4 med =12 och du har ett par.

En variant är också att att en elev har faktorerna och en annan produkterna. Eleven med faktorerna säger multiplikationen högt och eleven med produkterna väljer ett svar och visar.

Tips: skriv gärna ut de olika tabellerna på olikfärgade papper, så är det lättare för dig och eleverna att hålla koll på vilken tabell som är vilken.

Låt gärna eleverna säga vilka kort de vänder upp högt, även om det är fel.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.