4

Lektion : Arbetsblad dag/natt/årstider

Författare: Elin Danielsson
Datum: 13 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Olika arbetsblad om jorden och hur det blir natt och dag samt årstider. Det går att ändra i dokumentet och anpassa till grupp :) jag kombinerade det med faktaläsning och filmer vi sett på SLI och Youtube


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.