3

Lektion : Värdegrundsarbete: sexuella trakasserier och kränkningar

Författare: Anna Dahlbom
Datum: 13 mars 2018
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Arbete utformat efter #Metoo-rörelsen hösten 2017. Övningar, diskussionsmaterial och filmer med mera.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.