8

Lektion : Mall för procenträkning

Författare: Olof Einarsson
Datum: 13 mars 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Övrigt spec.
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Procent

Beskrivning

En lathund att använda vid räkning av uppgifter med procent. Håll för det du vill räkna ut och utför rätt räkneoperation. Exempelvis: Du vill räkna ut Delen av något. Håll då för Delen och utför räkneoperationen Hela multiplicerat med Andelen. Vill du räkna ut det Hela tar du Delen dividerat med Andelen osv.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.