7

Lektion : Mäta och räkna olika längder

Författare: Anna Bygren
Datum: 8 mars
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 2–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Kompendium med bilder som eleverna får mäta och skriva ner måttet de mätt. I kompendiumet finns det uppgifter då de även ska rita olika längder efter instruktioner som är nedskrivna. 

De får träna på att reflektera över vad det är för mått de mäter mm, cm, dm.

 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.