8

Lektion : Skriva text/rap

Författare: Stina Phalén
Datum: 27 februari 2018
Ämnen: SV/SO, Svenska, PRA/EST, Musik
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Här är exempel på tankekartor för att jobba med text eller rap i grupp eller individuellt. 

Beroende på nivå kan man ge tomma tankekartor eller sådana där några ord är ifyllda. 

Eleverna ska hitta på meningar som slutar på orden som är i bubblorna runt temat. Sedan får de hitta på meningar som slutar med något av orden som står runt bubblorna. Vips så har man en rap eller en dikt. 

Här passar också bra att prata om betoningar och varför det är viktigt att ha lika många stamp/betoningar/pulsslag på varje rad. 

Modellen är till för att modifieras, så det går bra att bara använda den som en genomgång, för att sedan låta eleverna själva hitta på teman, nyckelord och ord som rimmar på nyckelorden. 

Tips: ge eleverna max 5-10 minuter åt att skriva om du ger tankekartan som den är. Lite längre tid om de ska hitta på egna teman.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.