8

Lektion : mall elevledda utvecklingssamtal

Författare: Anna Loeb
Datum: 16 februari 2018
Ämnen: Övrigt, Tips, Utv samtal mm
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Tips

Beskrivning

Denna mall har jag skapat som grund för elevledda utvecklingssamtal.

Bilderna är godkända att använda i undervisning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.