23

Lektion : Faktatext - instruktion och tankekarta

Författare: Isabell Svenander
Datum: 22 januari 2018
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Instruktion över hur man skriver en faktatext, främst om djur. Med i dokumentet finns också en tankekarta med bubblor som kopplar samman med instruktionen. Läs fakta om djuret, skriv stödord i tankekartan och använde sedan stödorden för att skriva en egen faktatext utifrån instruktionerna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.