8

Lektion : Källkritk och bildmanipulation

Författare: Helena Hansen
Datum: 15 januari 2018
Ämnen: NO/SO, SKAPANDE, SPRÅK, TEMA
År: Förskola / Fritid
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Planeringen riktar sig mot förskollärarstudenter men kan med fördel även användas som underlag för fortbildning av förskolepersonal.

Planeringen bygger dels på att vidga deltagarnas försteålse för källkritik och digitala verktyg för bildmanipulation, dels på implementering tillsammans med barn i förskolan.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.