12

Lektion : Med andra ord - Begrepp från de Abrahamitiska religionerna

Författare: Gabriel Demir
Datum: 11 januari 2018
Ämnen: SV/SO, Religion, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Med andra ord - Begrepp från de Abrahamitiska religionerna

Går ut på att barnen tar upp ett ord och ska förklara ordet som står på lappen med andra ord. Till exempel Kyrka:

Religiös byggnad för kristna. 

Man har ungefär 1 minut på sig att förklara så många begrepp som möjlig. 

Hur de tävlar är upp till varje lärare. 

 

Klipp ut och låt eleverna leka och lära =)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.